11 ഡിസംബർ 2014

രാജലക്ഷ്മി യുടെ കഥകൾ 

 

വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആണ് വായന തുടങ്ങിയത് .കോളേജിൽ ഉള്ളപ്പോൾ സഹപാടികളിൽ നിന്നാണ് രാജലക്ഷ്മി കുറിച്ചറിയുന്നത് ...ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു കലാകാരി ആയതുകൊണ്ടാവാം പെട്ടന്ന് ഓർമയിൽ നിന്നു ..പിന്നെ ഇന്നുണ് രാജലക്ഷ്മിയുടെ കഥകളുമായി പരിച്ചയപെട്ടത്‌..എനിക്ക് അല്പം  മുഷിപ്പ് തോന്നി എന്നാ സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ...ജോലി തിരക്കുകളും ഓഫീസ് ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന  സമൂഹത്തെയാണ് ഈ കക്ധകളിൽ ഉടനീളം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് .അത് എനിക്ക് പരിചിതമല്ല  എന്നതാണ് കാരണം....മകള എന്നാ കഥ വളരെ  നന്നായിരുന്നു ...കുമിള എന്ന കവിത  ഉൾപ്പെടെ  ഉള്ള ഈ സമാഹാരത്തിലെ
കഥകളില ഉടനീളം ഏ കാന്ത  യായി  സഞ്ചരിക്കുന്ന  ഒരു കലാകാരിയുടെ മനോവിഷമങ്ങൾ കാണാനായി

ആത്മഹത്യാ ചെയ്യാനും വേണം .....

 വളരെ Sensitive  ആയ  ഒരു കഥാകാരിയുടെ മനോഹര സൃ ഷ്ടി  യാണ് രാജലക്ഷ്മിയുടെ കഥകൾ ... 

0 comments:

കമന്റുകള്‍ മലയാളത്തില്‍ എഴുതുവാന്‍: താഴെ കാണുന്ന കോളത്തില്‍ മന്ഗ്ലിഷില്‍ എഴുതിയ ശേഷം key bord- ഇല്‍ Space bar അമര്‍ത്തുക . ശേഷം കോപ്പി ചെയ്തു താഴെ കമന്റ്‌ കോളത്തില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ