19 മാർച്ച് 2012

ദശപുഷ്പങ്ങള്‍

നിലപ്പന 
                                                       
ഉഴിഞ്ഞ 

കറുക 

വിഷ്ണുക്രാന്തി 

പൂവാം കുരുന്നില 


മുക്കുറ്റി 

മുയല്‍ ചെവിയന്‍ 
ചെറൂള  
കയ്യോന്നി 

തിരുതാളി 

0 comments:

കമന്റുകള്‍ മലയാളത്തില്‍ എഴുതുവാന്‍: താഴെ കാണുന്ന കോളത്തില്‍ മന്ഗ്ലിഷില്‍ എഴുതിയ ശേഷം key bord- ഇല്‍ Space bar അമര്‍ത്തുക . ശേഷം കോപ്പി ചെയ്തു താഴെ കമന്റ്‌ കോളത്തില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ