07 നവംബർ 2011

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌ക്കാരം - നിരൂപണം; പഠനം


1966കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാര്‍കല ജീവിതം തന്നെ
1967എസ്. ഗുപ്തന്‍നായര്‍ഇസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം
1968തായാട്ട് ശങ്കരന്‍മാനസികമായ അടിമത്തം
1969ഡോ. കെ. രാഘവന്‍പിള്ളമലയാളപ്പിറവി
1970കെ.എം. ഡാനിയല്‍കലാദര്‍ശനം
1971ഡോ. കെ. ഭാസ്ക്കരന്‍ നായര്‍ഉപഹാരം
1972എന്‍.എന്‍. പിള്ളനാടകദര്‍പ്പണം
1973ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനംസീത മുതല്‍ സത്യവതി വരെ
1974സി.എല്‍. ആന്‍റണികേരളപാണിനീയ ഭാഷ്യം
1975കെ.എം. തരകന്‍പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യതത്ത്വശാസ്ത്രം
1976എം. അച്യുതന്‍ചെറുകഥ ഇന്നലെ ഇന്ന്
1977നിത്യചൈതന്യയതിനളിനി എന്ന കാവ്യശില്പം
1978ഡോ. പി.കെ. നാരായണപിള്ളകൈരളീധ്വനി
1979എന്‍.വി. കൃഷ്ണവാര്യര്‍വള്ളത്തോളിന്‍റെ കാവ്യശില്പം
1980ഡോ.എം. ലീലാവതിവര്‍ണ്ണരാജി
1981ഉറുമീസ് തരകന്‍ഉറുമീസ് തരകന്‍റെ ഉപന്യാസങ്ങള്‍
1982എം.എന്‍. വിജയന്‍ചിതയിലെ വെളിച്ചം
1983ഡോ. കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ ലേഖനങ്ങള്‍
1984ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്മലയാളസാഹിത്യ വിമര്‍ശനം
1985എം.കെ. സാനുഅവധാരണം
1986പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്കവിയും കവിതയും കുറേക്കൂടി
1987എന്‍. കൃഷ്ണപിള്ളപ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേദം
1988പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ളമാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സൌന്ദര്യശാസ്ത്രം ഉത്ഭവവും വളര്‍ച്ചയും
1989എ.പി.പി. നമ്പൂതിരിഎ.പി.പി.യുടെ പ്രബന്ധങ്ങള്‍
1990എം.പി. ശങ്കുണ്ണിനായര്‍ഛത്രവും ചാമരവും
1991ബി. ഹൃദയകുമാരികാല്പനികത
1992ഡോ.ആര്‍. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍അന്വയം
1993പ്രസന്നരാജന്‍കേരള കവിതയിലെ കലിയും ചിരിയും
1994ആഷാമേനോന്‍ജീവന്‍റെ കയ്യൊപ്പ്
1995ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണന്‍അക്ഷരവും ആധുനികതയും
1996ഡോ. ഡി. ബഞ്ചമിന്‍നോവല്‍ സാഹിത്യപഠനങ്ങള്‍
1997പി.കെ. രാജശേഖരന്‍പിതൃഘടികാരം
1998കെ.പി. അപ്പന്‍ഉത്തരാധുനികത വര്‍ത്തമാനവും വംശാവലിയും
1999വി. അരവിന്ദാക്ഷന്‍സാഹിത്യം സംസ്ക്കാരം സമൂഹം
2000ഡോ.സി. രാജേന്ദ്രന്‍പാഠവും പൊരുളും
2001പ്രൊഫ.എം. തോമസ് മാത്യുആത്മാവിന്‍റെ മുറിവുകള്‍
2002ജി. മധുസൂദനന്‍കലയും പരിസ്ഥിതിയും
2003കെ.സി. നാരായണന്‍മലയാളിയുടെ രാത്രികള്‍
2004പ്രൊഫ. കെ.പി. ശങ്കരന്‍അനുശീലനം
2005വി.സി. ശ്രീജന്‍പ്രതിവാദങ്ങള്‍
2006ഇ.പി. രാജഗോപാലന്‍കവിതയുടെ ഗ്രാമങ്ങള്‍
2007കെ.പി.മോഹനന്‍ഇടശ്ശേരിക്കവിത-ശില്പവിചാരം
2008വി. രാജകൃഷ്ണന്‍മറുതിര കാത്തുനിന്നപ്പോള്‍
2009ഡോ.കെ.എസ്. രവികുമാര്‍ആഖ്യാനത്തിന്‍റെ അടരുകള്‍
2010എം.ആര്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍മലയാള നോവല്‍ ഇന്നും ഇന്നലെയും

0 comments:

കമന്റുകള്‍ മലയാളത്തില്‍ എഴുതുവാന്‍: താഴെ കാണുന്ന കോളത്തില്‍ മന്ഗ്ലിഷില്‍ എഴുതിയ ശേഷം key bord- ഇല്‍ Space bar അമര്‍ത്തുക . ശേഷം കോപ്പി ചെയ്തു താഴെ കമന്റ്‌ കോളത്തില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ