14 മേയ് 2011

അവളെയുംകാത്ത്..........ഒരു ബ്ലൂജാലകം

പ്രശാന്ത സുന്ദരമാണ് എന്ടെ ലോകം .......നീലാകാശവും,നെല്‍വയലുകളും നിറഞ്ഞ വൈലോപില്ലി കവിതകള്‍ പോലെ......എന്നും കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങള്‍
പോലെ  സന്തോഷപരിതവും അല്പ്പയുസ്സുമാണ് അതിന്‌......." എനിക്കും അസ്വധിക്കണം മുന്തിരി ചാരുപോലുല്ലോരി ജീവിതം"
എന്ന് കാമ്പസുകളില്‍ പാടിക്കെട്ടാ വരികള്‍  ഇന്നും  മനസ്സില്‍  മായാതെ  കിടക്കുന്നു.എന്ടെ  ഓര്‍മ്മച്ചെപ്പ്   തുറക്കാന്‍  ഒരിടം അതാണ് നവമാലിക

0 comments:

കമന്റുകള്‍ മലയാളത്തില്‍ എഴുതുവാന്‍: താഴെ കാണുന്ന കോളത്തില്‍ മന്ഗ്ലിഷില്‍ എഴുതിയ ശേഷം key bord- ഇല്‍ Space bar അമര്‍ത്തുക . ശേഷം കോപ്പി ചെയ്തു താഴെ കമന്റ്‌ കോളത്തില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ